تیتربرتر: افزایش تولید محصولات ویژه در فولاد مبارکه

تیتربرتر: افزایش تولید محصولات ویژه در فولاد مبارکه : عنوان 
1399/02/13 : تاریخ انتشار
بهزاد بهادرانی، مدیر ناحیۀ نورد سرد فولاد مبارکه، ضمن اعلام این خبر گفت: با تلاش مضاعف این همکاران، تولید محصولت ویژه با کیفیت بالا (MB) در خط نورد تاندم میل به20هزار و200تن افزایش یافت، درحالیکه رکورد تولید قبل در این محصولات 14هزار و900تن بوده است. وی با اشاره به اینکه فولاد مبارکه ورق موردنیاز تولید تسمۀ مصرفی خطوط خود را نیز تولید میکند، گفت: تولید این نوع ورق سخت در این ماه از300تن قبل، از مرز یک هزار و400تن گذشت. بهادرانی در ادامه با بیان اینکه تولید کلاف خام برای زنجیرۀ قلع اندود فولاد مبارکه نیز در فروردین ماه از مرز12هزار و500تن عبور کرد، افزود: بیشترین میزان تولید این محصول مربوط به شهریورماه9۸و به میزان12هزار و200تن بوده است. مدیر ناحیه نورد سرد فولاد مبارکه کسب این دستاوردهای ارزشمند را به همه کارکنان فولاد مبارکه و به ویژه همکاران ناحیه نورد سرد تبریک گفت و از آنها قدردانی کرد.