فصل اقتصاد: درهای بسته صنعت فولاد چین به روی بحران‌های جهانی

فصل اقتصاد: درهای بسته صنعت فولاد چین به روی بحران‌های جهانی : عنوان 
1399/03/19 : تاریخ انتشار
به گزارش انجمن جهانی فولاد، تولید جهانی فولاد خام شامل شمش، محصولات نیمه تمام (شمش، بلوم، اسلب) و فولاد مایع برای ریخته گری- در ماه آوریل در مقایسه با آوریل سال گذشته 13 درصد کاهش یافت و به 137 میلیون تن رسید. در حالی که تولید چین با 85 میلیون تن مشابه سال قبل بود، تولید سایر کشورها (غیر از چین) با 27 درصد کاهش به 52.1 میلیون تن رسید. تولید هند که دومین کشور تولیدکننده فولاد جهان بشمار می‌رود در ماه آوریل 64درصد سقوط کرد. تولید ایالات متحده که در جایگاه چهارم جهانی قرار دارد، 32 درصد سقوط کرد. تولیدکنندگان فولاد خام چین که بسیاری از آنها دولتی هستند، همان کاری را که در بحران مالی جهانی سال 2009 انجام داده بودند را انجام می‌دهند (تسلط جهانی خود را به سطح بعدی ارتقا می‌دهند) در ماه آوریل، چینی ها 62 درصد از فولاد خام جهان را تولید کردند. براساس داده های گزارش سال 2020 انجمن جهانی فولاد که در روزهای گذشته منتشر شده است، در سال 2019، تولید جهانی فولاد خام با 3 درصد افزایش به رکورد 1869 میلیون تن رسید در حالی که طی یک دهه گذشته 51 درصد رشد داشته و از سال 1996، 150 درصد افزایش داشته است. در این دوره، تنها سه بازه وجود داشته است که تولید سالانه فولاد خام کاهش یافته است: بحران مالی آسیا در سال 1998 (کاهش7.2 درصد )؛ بحران مالی جهانی در سال 2009 (کاهش 7.8 درصد)؛ و در سال 2015 (کاهش 3.0 درصد) ، هنگامی که چین، تحت فشار ناشی از افت ناگهانی قیمت فولاد، تلاش کوتاه مدتی به منظور کنترل تولید بیش از حد و زیان‌بار انجام داد.