معدن24: فروش حدود 315 هزار تن کنسانتره خشک در چادرملو از ابتدای خرداد ماه

معدن24: فروش حدود 315 هزار تن کنسانتره خشک در چادرملو از ابتدای خرداد ماه : عنوان 
1399/04/02 : تاریخ انتشار
بررسی آمار تولیدات مجتمع معدنی چادرملو- کارخانه فرآوری و تولید کنسانتره سنگ آهن حاکی است از ابتدای خرداد امسال تا روز 24 خرداد ماه حاکی از فروش 314 هزار و 965 تن کنسانتره خشک است. به گزراش روز دوشنبه سایت خبری- تحلیلی معدن24، در مدت یاد شده یک میلیون و 16 هزار و 373 تن سنگ آهن در کارخانه مصرف شد که منجر به تولید 693 هزار و 448 تن کنسانتره سنگ آهن تر شد. در این مدت 627 هزار و 571 تن کنسانتره سنگ آهن خشک (مبنای فروش)‌تولید شد. تا تاریخ یاد شده، 348 هزار و 28 تن کنسانتره سنگ آهن تر به مراکز مصرف حمل و 235 هزار و 126 تن کنسانتره سنگ آهن تر به کارخانه گندله سازی حمل شد. همچنین تولید آپاتیت تر به عنوان یک محصول فرعی در این مدت زمان صفر بوده، ما فروش آپاتیت 501 تن به ثبت رسیده است.