معدن24: افت 2 درصدی تولید کنسانتره آهن در دو ماهه امسال

معدن24: افت 2 درصدی تولید کنسانتره آهن در دو ماهه امسال : عنوان 
1399/04/02 : تاریخ انتشار
بررسی آمارهای منتشره شرکت های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی کشور حاکی از تولید هفت میلیون و 957 هزار و 944 تن کنسانتره آهن و افت 2 درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه پارسال است. به گزارش روز یکشنبه سایت خبری- معدنی معدن24، در این مدت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با 2 میلیون و 524 هزار و 304 تن تولید پیشتاز شد، هرچند در همسنجی با پارسال افت 10 درصدی ثبت کرد. پس از آن سنگ آهن چادرملو با یک میلیون و 739 هزار و 472 تن در رتبه دوم تولید کنسانتره آهن قرار گرفت. تولید این شرکت در مقایسه با مدت مشابه پارسال افت 6 درصدی نشان می دهد. همچنین شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه 28 درصد رشد داشت و به یک میلیون و 200 هزار و 215 تن تولید رسید. در مدت یاد شده، صبانور بیشترین رشد تولید کنسانتره را با مثبت 84 درصد ثبت کرد و 181 هزار و 72 تن تولید کرد. در فروردین و اردیبهشت ماه امسال 92 هزار و 963 تن کنسانتره در سنگ آهن جلال آباد (فکور صنعت) (رشد 25 درصدی)، 770 هزار و 118 تن در گهر زمین (رشد پنج درصدی)، 420 هزار و 490 تن در اپال پارسیان سنگان (افت 14 درصدی)، 385 هزار و 295 تن در شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی (رشد 27 درصدی) و 644 هزار و 115 تن در سنگ آهن مرکزی (افت 18 درصدی) تولید شد.