معدن24: انتشار عملکرد فروش و صادرات آهن و فولاد ارفع تا خرداد ماه

معدن24: انتشار عملکرد فروش و صادرات آهن و فولاد ارفع تا خرداد ماه : عنوان 
1399/04/07 : تاریخ انتشار
برپایه آمارهای منتشره سامانه کدال، مجموع تولید محصولات شرکت آهن و فولاد ارفع از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه به ۴۱۴ هزار و ۹۱۶ تن رسید. به گزارش روز شنبه سایت خبری- تحلیلی معدن۲۴، این شرکت در سه ماهه امسال ۲۰۰ هزار و ۵۶۵ شمش فولادی و ۲۱۴ هزار و ۳۵۱ تن آهن اسفنجی (DRI) تولید کرد. جمع تولید خرداد ماه این شرکت ۱۴۲ هزار و ۴۳۸ تن شامل ۷۱ هزار و ۴۱۳ تن شمش فولادی و ۷۱ هزار و ۲۵ تن آهن اسفنجی بود. جمع فروش این شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۰۹۳۶ میلیارد و ۵۹۹ میلیون ریال بوده که ۱۶۹۳ میلیارد و ۶۷۱ میلیون ریال آن ناشی از فروش صادراتی شمش فولاد بوده است