معدن24: تولید حدود 11.6 میلیون تنی گهر زمین تا پایان خرداد ماه

معدن24: تولید حدود 11.6 میلیون تنی گهر زمین تا پایان خرداد ماه : عنوان 
1399/04/10 : تاریخ انتشار
بررسی آمارهای منتشره سامانه کدال حاکی از تولید 11 میلیون و 598 هزار و 539 تن محصول از سوی شرکت سنگ آهن گهر زمین از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه است. به گزارش روز دوشنبه خبرنگار سایت خبری- تحلیلی معدن۲۴، شرکت سنگ آهن گهر زمین در این مدت موفق به تولید پنج میلیون و 872 هزار و 154 تن کلوخه سنگ آهن، دو میلیون و 199 هزار و 734 تن کنسانتره سنگ آهن و سه میلیون و 526 هزار و 648 تن سنگ آهن دانه بندی شد. دو میلیون و 89 هزار و 241 تن از محصولات یاد شده مربوط به آمار خرداد ماه این شرکت است. مجموع فروش این شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه 31776 میلیارد و 333 میلیون ریال ذکر شده است. سال مالی این شرکت منتهی به 30 آذرماه 1399 است.