معدن24: فولاد کاوه جنوب کیش در سه ماهه امسال بیش از 232 هزار تن شمش تولید کرد

معدن24: فولاد کاوه جنوب کیش در سه ماهه امسال بیش از 232 هزار تن شمش تولید کرد : عنوان 
1399/04/10 : تاریخ انتشار
بررسی آمارهای منتشره سامانه کدال حاکی است از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه شرکت فولاد کاوه جنوب کیش موفق به تولید 232 هزار و 596 تن شمش بیلت شده است. به گزارش روز یکشنبه خبرنگار سایت خبری- تحلیلی معدن ۲۴ بر پایه آمارهای سامانه کدال، شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در سه ماهه امسال همچنین 420 هزار و 796 تن آهن اسفنجی تولید کرد. 204 هزار و 733 تن از مجموع تولیدات یاد شده مربوط به آمار خرداد ماه این شرکت و مشتمل بر 60 هزار و 306 تن شمش بیلت و 144 هزار و 427 تن آهن اسفنجی است. بر پایه این از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه مجموع فروش شرکت فولاد کاوه جنوب کیش15483 میلیارد و 751 میلیون ریال بوده که 7776 میلیارد و 735 میلیون ریال آن مربوط به فروش محصولات صادراتی بوده