اقتصادبازار: تأمین گاز فولاد مبارکه به صورت مستمر

اقتصادبازار: تأمین گاز فولاد مبارکه به صورت مستمر : عنوان 
1399/04/10 : تاریخ انتشار
سید مصطفی علوی در جریان بازدید از فولاد مبارکه از تأمین گاز فولاد مبارکه به‌صورت مستمر در تمام طول سال خبر داد. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، اضافه کرد: تکنولوژی و عظمت این شرکت و تولید انواع محصولات خاص و موردنیاز صنایع کشور ازجمله خودروسازی و لوازم‌خانگی برای هر ایرانی غرورآفرین است. وی اظهار داشت: البته در فصل سرد، ناچار به کاهش و ایجاد محدودیت هستیم. اما تلاش داریم، انرژی موردنیاز فولاد مبارکه را به‌صورت مستمر تأمین کنیم.