معدن24: قیمت های جدید زنجیره فولاد شنبه آینده بطور رسمی اعلام می شود

معدن24: قیمت های جدید زنجیره فولاد شنبه آینده بطور رسمی اعلام می شود : عنوان 
1399/04/17 : تاریخ انتشار
داریوش اسماعیلی معاون معدنی وزارت صمت شنبه آینده قیمت های جدید زنجیره فولاد را بطور رسمی اعلام می کند طی روز های آینده جلسات منظم معاونت معدنی وزارت صمت با حضور فولاد سازان و سنگ آهنی ها ،علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بر گزاری است. یک منبع آگاه به معدن ۲۴گفت ،بطور قطع ضرایب قیمتی زنجیره فولاد تغییر خواهد کرد