معدن24: توزیع سود 90 تومانی به ازای هر سهم در گل گهر

معدن24: توزیع سود 90 تومانی به ازای هر سهم در گل گهر : عنوان 
1399/04/17 : تاریخ انتشار
در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، توزیع سود سهام 90 تومانی به ازای هر سهم مصوب شد. به گزارش روز دوشنبه سایت خبری- تحلیلی معدن24، معاون مالی و اقتصادی گل گهر در این جلسه در این خصوص گفت: نظر هیات مدیره بر توزیع کمتر سود برای پیشبرد سریعتر طرح ها و پروژه ها بود «محمود زیدآبادی» خاطرنشان کرد: گل گهر دست کم 30 هزار میلیارد تومان طرح و پروژه در برنامه دارد و اگر در پیشبرد آنها با کندی اقدام کند، سال آینده با کمبود سرمایه مواجه خواهد شد که به ضرر تولید و مجموعه شرکت خواهد بود در این جلسه، روزنامه های کثیر الانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات و موسسه حسابرسی «بهراد مشار» برای همکاری در سال آینده با گل گهر انتخاب شدند همچنین 850 میلیون تومان به عنوان پاداش هیات مدیره و دو میلیون و 800 هزار تومان به عنوان حق حضور ماهانه اعضای هیات مدیره تعیین شد.