معدن24: بیش از 67 هزار تن فولاد در چادرملو تولید شد

معدن24: بیش از 67 هزار تن فولاد در چادرملو تولید شد : عنوان 
1399/04/18 : تاریخ انتشار
بررسی آمار عملکرد شرکت چادرملو از ابتدا تا 16 تیر ماه حاکی از تولید 32 هزار و 523 تن فولاد در این شرکت است. به گزارش روز چهار سایت خبری- تحلیلی معدن 24، در این مدت 58 هزار و 292 تن فولاد از سوی این شرکت به فروش رسیده است. در مدت یاد شده 72 هزار و 983 تن آهن اسفنجی در چادرملو تولید و 38 هزار و 956 تن آهن اسفنجی به فروش رسیده است. همچنین آمارها حاکی از تولید 166 هزار و 391 تن گندله و فروش 47 هزار و 554 تنی آن در شرکت از ابتدای تیر تا شانزدهمین روز از ماه جاری است.