معدن نامه: توليد فولاد آمریکا در ماه می با کاهش ۳۶.۶ درصدی روبرو شد

معدن نامه: توليد فولاد آمریکا در ماه می با کاهش ۳۶.۶ درصدی روبرو شد : عنوان 
1399/04/18 : تاریخ انتشار
براساس گزارش انجمن جهانی فولاد، تولید فولاد در ایالات متحده به میزان زیادی به دلیل محدودیت های بهداشتی و درمانی ویروس کرونا، ۳۶.۶ درصد نسبت به سال گذشته به کاهش یافته و به ۴.۸ میلیون تن در ماه می رسیده است. اتحادیه تجاری مستقر در بروکسل- بلژیک گزارش داد که تولید فولاد ۸.۷ ٪ نسبت به سال گذشته در کل جهان کاهش یافته و به ۱۴۸.۸ میلیون تن در ماه می رسیده است. چین با ۹۲.۳ میلیون تن تولید شده در ماه می مجدداً در تولید فولاد جهان پیشرو بوده که این میزان، نسبت به سال گذشته، ۴.۲ ٪ افزایش داشته است. چین تا حد زیادی از فشار هایی که بازار به تولید کنندگان می آورد عایق بندی شده است زیرا صنعت فولاد این کشور تا حد زیادی دولتی است. در ماه می ، تولید فولاد با ۳۱.۸٪ کاهش به ۵.۹ میلیون تن در ژاپن، ۳۹.۱٪ به ۵.۸ میلیون تن در هند و با ۱۴.۱٪ به ۵.۴ میلیون تن در کره جنوبی رسید. کره جنوبی در ماه می در رده چهارم جهان از نظر تولید فولاد قرار گرفت و جایگاهی را که معمولاً توسط ایالات متحده - که مدتها قبل از اواخر قرن بیستم بهترین تولید کننده فولاد در جهان بود - در پشت چین، ژاپن و هند به دست آورد. در همان ماه، تولید فولاد با افت ۲۶.۸ ٪ به ۱۰.۵ میلیون تن در اتحادیه اروپا، با ۷.۶٪ به ۸.۲ میلیون تن در جمهوری های پس از اتحاد جماهیر شوروی در اوراسیا، با ۱۰.۴ ٪ به ۱.۶ میلیون تن در اوکراین، با ۲۲٪ به ۲.۲ میلیون تن در برزیل و با ۲۵.۸٪ به ۲.۳ میلیون تن در ترکیه رسید.