می متالز: مشارکت

می متالز: مشارکت "فسازان" در کنسرسیوم صنعتی و معدنی تولید کنسانتره آهن : عنوان 
1399/04/21 : تاریخ انتشار
می متالز - شرکت بورسی غلتک‌سازان سپاهان (فسازان) اعلام کرد: پس از ارائه گزارش به هیات مدیره و با توجه به مشارکت ۲۰ درصدی در کنسرسیوم مزبور با نام گروه صنعتی و معدنی فولاد گستران سانیار به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال مقرر شد، مبلغ ۳۵ میلیارد ریال بابت بخش نقدی سرمایه شرکت در شرف تاسیس واریز شود.