ماین نیوز: عرضه اولیه شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان

ماین نیوز: عرضه اولیه شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان : عنوان 
1399/04/22 : تاریخ انتشار
یونس الستی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات اعلام کرد: درخصوص لیست عرضه اولیه سایر شرکت‌ها به جز شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان، تاکنون بطور دقیق و روشن تصمیم‌گیری نشده است. تصمیم درخصوص زمان عرضه اولیه شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان بر عهده سهامداران و هیات مدیره آن شرکت بوده و هنوز زمان دقیقی برای آن تعیین نشده است. (سهامداران اصلی شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان، ملی مس و گل گهر هستند)