فلزات آنلاین: تولید فولاد به بیش از ۷.۱ میلیون تن رسید

فلزات آنلاین: تولید فولاد به بیش از ۷.۱ میلیون تن رسید : عنوان 
1399/04/29 : تاریخ انتشار
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از انجمن تولیدکنندگان فولاد، تولید فولاد میانی کشور در دوره سه ماهه نخست سال ۹۹، ۷ میلیون و ۱۳۵ هزار تن بوده است که از این میان، سهم بیلت و بلوم، ۴ میلیون و ۱۲۰ هزار تن و سهم اسلب، ۳ میلیون و ۱۵ هزار تن بوده است. تولید بیلت و بلوم در سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۳ درصدی و تولید اسلب، رشد ۱۲ درصدی را تجربه کرده است. آمار تولید محصولات فولادی در سه ماهه نخست سال جاری، در مجموع تولید محصولات فولادی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، رشد جزئی یک درصدی داشته است. مجموع تولید محصولات فولادی در فصل بهار امسال، پنج میلیون و ۳۳۵ هزار تن بوده که تنها ۶۴ هزار تن بیش از دوره مشابه سال قبل است. تولید مقاطع طویل فولادی با رشد ۴ درصدی نسبت به فصل بهار سال گذشته، به دو میلیون و ۶۶۱ هزار تن رسیده است. از میان مقاطع طویل فولادی، تولید میلگرد رشد ۵ درصدی و تولید تیرآهن کاهش یک درصدی را تجربه کرده است. تولید نبشی، ناودانی و سایر مقاطع طویل نیز در سه ماهه نخست امسال، ۵ درصدی کاهش داشته است. میزان تولید ورق گرم در سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، یک درصد رشد داشته و به دو میلیون و ۲۹۴ هزار تن رسیده است. همچنین تولید ورق سرد با رشد یک درصدی به ۶۵۵ هزار تن و تولید ورق پوششدار با کاهش ۲۵ درصدی به ۳۲۲ هزار تن رسید. مجموع تولید مقاطع تخت فولادی نیز با کاهش یک درصدی به دو میلیون و ۶۷۴ هزار تن رسیده است. رشد تولید آهن اسفنجی بیش از رشد تولید فولاد میانی تولید آهن اسفنجی در دوره سه ماهه نخست سال جاری با رشد ۱۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به هشت میلیون و ۱۳۳ هزار تن رسیده است.