بورس نیوز:  وضعیت تولید فولاد

بورس نیوز: وضعیت تولید فولاد : عنوان 
1399/04/29 : تاریخ انتشار
بر اساس آمار‌های منتشر شده از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور، مجموع تولید فولاد میانی کشور با رشد ۳ درصدی نسبت به سه ماهه نخست سال گذشته به هفت میلیون و ۱۳۵ هزار تن رسید؛ در حالی که تولید بیلت و بلوم طی سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، کاهش ۳ درصدی و تولید اسلب رشد ۱۲ درصدی را تجربه کرده است.