صداوسیما: تولید ۳۱ هزار مگاوات انرژی الکتریکی در نـیروگـاه گـازی مجتمع فولاد سبا

صداوسیما: تولید ۳۱ هزار مگاوات انرژی الکتریکی در نـیروگـاه گـازی مجتمع فولاد سبا : عنوان 
1399/05/04 : تاریخ انتشار
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر خدمات فنی و پشتیبانی مجتمع فولاد سبا گفت: در تحقق به رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب مبنی بر تحقق شعار «جهش تولید» همچنین دستیابی به اهداف کلان سازمان و رشد تولید در فولاد سبا، ظرفیت تولید در سه ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سـال گذشته افـزایش قـابلتوجـهی داشته باشد. داریوش دریابار، همچنین به دیگر موفقیت‌های این مجتمع اشاره کرد و افزود: یکی از مولد‌های نیروگاه به ظرفیت ۴، ۲ هزار مگاوات ساعت که از اوایل راهاندازی به دلیل مشکلات مختلف از مدار خارج شده بود رفـع نقـص و راهاندازی شد و با تلاش متخصصان واحد تولید و توزیع برق در سیکل قرار گرفت. وی گفت: همچنین از دیگر عملکرد‌های موفق این مجتمع بازگرداندن ۶۰۰ هزار مترمکعب از پساب‌های صنعتی تصفیه به چرخه تولید با قابلیت کاهش برداشت آب خام، در زمینۀ حفظ منابع طبیعی و حفاظت از محیطزیست گام، کاهش خرابی‌ها و توان مصرفی پمپ‌های ارسال آبخنککاری تجهیزات فولادسازی با همکاری کارشناسان و متخصصان واحد سیالات با جلوگیری قابل توجهی از هدررفت انرژی و تولید ۱۲۷ میلیون مترمکعب سیالات گازی در سه ماه نخست امسال در واحد اکسیژن سبا است. مدیر خدمات فنی و پشتیبانی مجتمع فولاد سبا، همچنین حمل و ارسال ۱۸ هزار و ۵۰۰ تن محصول از سبا، حمل بیش از ۱۲۰ هزار تن سربارۀ گرم جمعآوریشده، حدود ۳۰۰ هزار تن خدمات محصولات و ضایعات و همچنین در بخش مکانیسم نیز بیش از ۷۷ هزار ساعت خدمات از دیگر عملکرد موفق این مجتمع این ناحیه در سهماهۀ نخست امسال بوده است. نیروگاه 25 مگاواتی فولاد سبا سال 1397 از طریق هفت دستگاه ژنراتور چهار و دو دهم MW گازسوز برای اتصال به پست توزیع برق مجتمع فولاد سبا به بهره برداری رسید.