تعادل: تمدید استانداردهای (ISO 10002) و (ISO 10004) به‌ مدت یک سال دیگر برای شرکت فولاد خوزستان

تعادل: تمدید استانداردهای (ISO 10002) و (ISO 10004) به‌ مدت یک سال دیگر برای شرکت فولاد خوزستان : عنوان 
1399/05/04 : تاریخ انتشار
به گزارش خبرنگار روابط عمومی، هم راستا با تمدید دو گواهی‌نامه راهنمای یاد شده، نخستین دوره ممیزی مراقبتی شخص ثالث در استانداردهای (رسیدگی به شکایت‌ها ISO 10002) و (پایش و سنجش رضایت مشتری ISO 10004) در جلسه‌ای با سرممیزی محمدرضا حسینیان از شرکت SGS تهران با مکانیزم ارتباط از راه دور (skype)، به ریاست محمود اکابر مدیر تضمین کیفیت و با حضور معصومه شهنیانی مدیر تحقیقات فروش و بازاریابی، الهام ثمرباف و مهدی چرخاب کارشناسان واحد فروش، نادیا نارکی رییس فرآیندها، رضا وکیلی رییس فروش محصولات، محمد سعید نیک‌ اندیش رییس فروش صادرات و کریم شیالی کارشناس تضمین کیفیت برگزار شد. این جلسه، روز یکشنبه ۲۹ تیرماه ۹۹ در سالن کنفرانس معاونت فروش و بازاریابی فولاد خوزستان و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد. محمود اکابر مدیر تضمین کیفیت فولاد خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: موضوعات مورد بررسی در این ممیزی، انطباق فرآیندکاری و شاخص‌های مربوطه، اهداف، استــراتژی، خط مشــی و تعهـد مدیریت، انطباق فرآیند با بند استانداردهای ISO 10002 و ISO 10004 مورد پایش قرار گرفت. وی افزود: گواهی این دو استاندارد راهنما در سال گذشته به‌ وسیله فولاد خوزستان با هدف افزایش سطح رضایت مشتری و توسعه فرآیندهای کسب و کار مرتبط با بهبود کیفیت فرآیند‌های ارتباط با مشتری به دست آمده است. گزارش خبرنگار ما حاکیست، بر اساس نتایج و تحلیل یافته‌های به دست آمده از انجام این دوره ممیزی شخص ثالث، هر دو گواهی‌ نامه به‌ مدت یکسال با تایید سازمان ممیزی شخص ثالث تمدید گردید.