معدن24: انتشار عملکرد تولید فولاد خراسان تا پایان تیرماه

معدن24: انتشار عملکرد تولید فولاد خراسان تا پایان تیرماه : عنوان 
1399/05/06 : تاریخ انتشار
بررسی آمارهای منتشره سامانه کدال حاکی از تولید یک میلیون و ۲۱۷ هزار و ۸۵۸ تن انواع محصولات در مجتمع فولاد خراسان از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه امسال است. به گزارش روز یکشنبه سایت خبری- تحلیلی معدن ۲۴، از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۵۵۱ هزار و ۴۷۷ تن گندله و ۳۷۴ هزار و ۳۰۶ تن آهن اسفنجی در این مجتمع تولید شد. در مدت یاد شده همچنین فولاد خراسان موفق به تولید ۱۳۶ هزار و ۵۹۱ تن شمش داخلی و ۱۵۵ هزار و ۴۸۴ تن محصولات سبک ساختمانی داخلی شد. ۳۱۴ هزار و ۴۹۱ تن از محصولات یاد شده حاصل فعالیت این مجتمع در تیر ماه گذشته است. همچنین در چهار ماهه نخست امسال ۳۰ هزار و ۳۱۷ تن محصول شامل شمش و محصولات سبک ساختمانی از این مجتمع صادر شد. مجموع فروش فولاد خراسان در سامانه کدال در مدت یاد شده ۱۶۴۹۹ میلیارد و ۲۷۷ میلیون ریال عنوان شده است که ۱۸۱۳ میلیارد و ۴۵۶ میلیون ریال آن مربوط به فروش صادراتی بوده است. به گزارش معدن ۲۴، پارسال در مجموع چهار میلیون و ۴۶۹ هزار و ۶۶۵ تن انواع محصولات در مجتمع فولاد خراسان تولید شده بود.