معدن24: تولید بیش از ۶۴۰ هزار تن کنسانتره سنگ آهن تر در چادرملو

معدن24: تولید بیش از ۶۴۰ هزار تن کنسانتره سنگ آهن تر در چادرملو : عنوان 
1399/05/13 : تاریخ انتشار
بررسی آمار تولیدات مجتمع معدنی چادرملو- کارخانه فرآوری و تولید کنسانتره سنگ آهن حاکی از تولید ۶۴۰ هزار و ۹۶۴ تن کنسانتره سنگ آهن تر در این مجتمع از ابتدای تابستان تا پایان روز کاری گذشته (شنبه، ۲۱ تیر ماه) است. به گزارش روز یکشنبه سایت خبری- تحلیلی معدن۲۴، در این مدت ۹۲۵ هزار و ۴۶۰ تن سنگ آهن در کارخانه مصرف شد که منجر به تولید ۶۴۰ هزار و ۹۶۴ تن کنسانتره سنگ آهن تر شد. در این مدت ۵۸۰ هزار و ۷۱ تن کنسانتره سنگ آهن خشک (مبنای فروش) ‌تولید شد. در مدت یاد شده، ۳۳۲ هزار و ۹۳۵ تن کنسانتره سنگ آهن تر به مراکز مصرف حمل و ۲۲۱ هزار و ۲۳۴ تن کنسانتره سنگ آهن تر به کارخانه گندله سازی حمل شد. فروش کنسانتره خشک این مجتمع در مدت یاد شده ۳۰۱ هزار و ۳۰۴ تن بود. همچنین تولید آپاتیت تر به عنوان یک محصول فرعی در این مدت زمان صفر بوده، اما فروش آپاتیت سه هزار و ۳۱۳ تن به ثبت رسیده است.