معدن24: مجتمع سنگ آهن سنگان همچنان پیشرو در اقتصاد مقاومتی و مسئولیت اجتماعی

معدن24: مجتمع سنگ آهن سنگان همچنان پیشرو در اقتصاد مقاومتی و مسئولیت اجتماعی : عنوان 
1399/05/14 : تاریخ انتشار
نشست هم اندیشی معین های اقتصاد مقاومتی با استاندار خراسان رضوی در مورخ 99/05/12 برگزار گردید. در این نشست دکتر لبافی دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی ضمن تشریح اقدامات انجام شده عنوان داشت تاکنون از بین 229 معین اقتصادی تعیین شده در سطح استان و از مجموع 28 شهرستان استان تعداد 4 شهرستان عملکرد ضعیف، شش شهرستان عملکرد متوسط، هشت شهرستان عملکرد قابل قبول و ده شهرستان عملکرد مطلوب داشته اند. ایشان با ارائه نقشه عملکرد معین ها عنوان داشتند معین شهرستان رشتخوار (مجتمع سنگ آهن سنگان) جزء ده معین برتر استان بوده که با رنگ سبز پر رنگ در نقشه نمایش داده شده است. در پایان دکتر لبافی تاکید داشتند سایر معین ها با ارتباط با معین های اقتصادیی که عملکرد مطلوب داشتند، فضای فعالیتی خود را تقویت نمایند.