صداوسیما: فولاد اکسین خوزستان آماده تامین خوراک برای صنایع

صداوسیما: فولاد اکسین خوزستان آماده تامین خوراک برای صنایع : عنوان 
1399/05/14 : تاریخ انتشار
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان، به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان گفت: این شرکت آمادگی دارد در صورت درخواست انجمن مذکور و متقاضیان، طبق مقررات نسبت به تامین ورق فولادی مورد نیاز تولید کنندگان استان خوزستان اقدام کند. آمادگی فولاد اکسین خوزستان برای تامین مواد اولیه صنایع داخل استان گفتنی است در یک سال گذشته ورق‌های فولادی مورد نیاز وزارت نفت که پیش از این از خارج کشور وارد می‌شد توسط جوانان پرتلاش شرکت فولاد اکسین خوزستان تولید شده و این مهم برکات زیادی برای کشور عزیزمان حاصل نموده است.