حمایت: شاهد حیاط‌خلوت‌ها و نقاط تاریکی در زمینه فولاد هستیم

حمایت: شاهد حیاط‌خلوت‌ها و نقاط تاریکی در زمینه فولاد هستیم : عنوان 
1399/05/15 : تاریخ انتشار
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: مسائل حوزه فولاد به‌جایی رسیده است که علاوه‌بر رانت بحث اخلال در نظام اقتصادی نیز مطرح می‌شود. سعید عمرانی در بخش خبری ۲۱ گفت: هر جا که بین قیمت کارخانه و بازار اختلاف قیمت وجود داشته باشد حتماً حلقه تاریکی وجود دارد که تنها در قاعده رانت و امضای طلایی به وجود می‌آید. وی با بیان اینکه در زمینه فولاد شاهد حیاط‌خلوت‌ها و نقاط تاریکی هستیم، اظهار کرد: در کشور ما میزان مواد اولیه فولاد ده‌ها میلیون تن بیش از مصرف است، اما متاسفانه شاهد این هستیم کارخانجات رده پایین با ۱۰ الی ۲۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند. عمرانی تصریح کرد: مسائل حوزه فولاد به‌جایی رسیده است که علاوه‌بر رانت بحث اخلال در نظام اقتصادی نیز مطرح می‌شود.