امید خوزستان: مدیرعامل فولاد اکسین:استفاده از پتانسیل فولاد خوزستان نجات دهنده اکسین از شرایط سخت بود

امید خوزستان: مدیرعامل فولاد اکسین:استفاده از پتانسیل فولاد خوزستان نجات دهنده اکسین از شرایط سخت بود : عنوان 
1399/05/21 : تاریخ انتشار
امید خوزستان: امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد اکسین خوزستان با تقدیر از همکاری فی مابین فولاد اکسین و شرکت فولاد خوزستان، دستاوردهای بزرگ این شرکت در سال ۱۳۹۸ را حاصل این همکاری و تعامل دانست. ابراهیمی در همین راستا به خبرنگار ما گفت در سال گذشته رشد خرید مواد اولیه از شرکت فولاد خوزستان بسیار چشم گیر بوده است که این امر باعث گردش سرمایه میان این دو شرکت شده که از قبل آن به درآمدهای مالیاتی استان ارزش افزوده قابل ملاحظه ای رسیده است. امین ابراهیمی با اشاره به رشد صادراتی فولاد اکسین در سال ۱۳۹۸ این اتفاق را حاصل همکاری استفاده از زیرساختهای صادراتی و تجربیات فولاد خوزستان دانست که علاوه بر تحقق درآمدهای ارزی برای کشور امکان خرید قطعات مورد نیاز خط تولید را فراهم آورد. امین ابراهیمی با اشاره به تداوم همکاری میان این دو شرکت در سال ۱۳۹۹ رابطه این دو مجموعه را رابطه مادر و فرزندی دانست و در کنار هم بودن این دو شرکت باعث برکات برای آنها و صنعت فولاد کشور خواهد بود، بر همین اساس سعی ما بر این است این همکاری و بهره گیری از ظرفیت های مشترک، تجربیات در سال ۱۳۹۹ و سالهای آینده نیز برقرار باشد.