معدن24: تولید ۱۴.۷ میلیون تنی گندله سازان در چهار ماهه امسال

معدن24: تولید ۱۴.۷ میلیون تنی گندله سازان در چهار ماهه امسال : عنوان 
1399/05/26 : تاریخ انتشار
بررسی آمار عملکرد شرکت‌های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی حاکی از تولید ۱۴ میلیون و ۷۹۴ هزار و ۲۹۷ تنی گندله سازان از ابتدای امسال تا پایان تیر ماه و رشد ۲ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه پارسال است. به گزارش روز پنجشنبه سایت خبری- تحلیلی معدن ۲۴، در چهار ماهه اول امسال فولاد مبارکه با تولید دو میلیون و ۴۴۸ هزار و ۹۵۱ تن گندله افت دو درصدی ثبت کرد. فولاد خوزستان با افت ۱۳ درصدی یک میلیون و ۸۸۴ هزار و ۹۱۱ تن گندله تولید کرد و میدکو با رشد ۱۰ درصدی موفق به تولید دو میلیون و ۲۴۵ هزار و ۲۲۹ تن گندله شد. این در حالی است که تا پایان تیرماه ۹۹ شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با چهار میلیون و ۱۵۷ هزار و ۱۰۷ تن تولید رکورددار شد، هرچند تولید آن در همسنجی با پارسال بدون تغییر ماند. در مدت یاد شده فولاد خراسان با ۵۵۱ هزار و ۴۷۷ تن تولید رشد ۶۸ درصدی، سنگ آهن چادرملو با یک میلیون و ۱۹۸ هزار و ۶۴۵ تن تولید افت ۱۴ درصدی، اپال پارسیان سنگان با ۹۵۴ هزار و ۸۹۹ تن تولید افت ۲۲ درصدی، فولاد سنگان خراسان با ۸۴۴ هزار و ۸۳۳ تن تولید رشد ۷۱ درصدی، صبانور با ۱۶۴ هزار و ۲۵۳ تن تولید رشد ۱۳ درصدی و صنعتی و معدنی توسعه فراگیر (سناباد) ۳۴۳ هزار و ۹۹۲ تن تولید ثبت کردند. تولید شرکت های یاد شده در تیر ماه امسال با رشد چهار درصدی درمقایسه با تیر ماه ۹۸ به سه میلیون و ۵۵۹ هزار و ۱۷۳ تن رسید.