معدن24: رشد ۱۱ درصدی تولید آهن اسفنجی در چهار ماهه نخست ۹۹

معدن24: رشد ۱۱ درصدی تولید آهن اسفنجی در چهار ماهه نخست ۹۹ : عنوان 
1399/05/26 : تاریخ انتشار
بررسی آمار شرکت های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی حاکی از تولید ۱۰ میلیون و ۵۸۳ هزار و ۳۴۶ تن آهن اسفنجی از ابتدای امسال تا پایان تیر ماه و رشد ۱۱ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه پارسال است. به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار سایت خبری- تحلیلی معدن ۲۴، در این مدت فولاد مبارکه با دو میلیون و ۶۴۸ هزار و ۶۶۸ تن تولید و رشد سه درصدی در مقایسه با چهار ماهه سال گذشته، بهترین عملکرد را داشت و پس از آن فولاد خوزستان با یک میلیون و ۵۹۴ هزار و ۲۷۳ تن تولید (رشد ۱۶ درصدی) و چادرملو با ۵۵۹ هزار و ۶۲۲ تن (رشد ۱۷ درصدی) در مکان های دوم و سوم قرار گرفتند. ** فولاد بافت، شاگرد اول رشد تولید در مدت یاد شده فولاد بافت با ۲۶۳ هزار و ۹۱۰ تن تولید و رشد ۲۱۱ درصدی، بهترین رشد را در میان شرکت ها در تولید آهن اسفنجی در همسنجی با پارسال ثبت کرد. برپایه این گزارش، در چهار ماهه امسال فولاد هرمزگان با ۵۴۶ هزار و ۲۲۸ تن تولید (رشد ۲ درصدی )، فولاد سفید دشت ۲۶۱ هزار و یک تن (افت سه درصدی)، سبا ۴۶۵ هزار و ۵۳۷ تن (رشد ۳۲ درصدی)، فولاد کاوه جنوب ۵۳۱ هزار و ۵۵۳ تن (رشد هشت درصدی )، میدکو ۱۷۹ هزار و ۸۲۵ تن (افت ۳۴ درصدی) و آهن و فولاد غدیر ۲۵۱ هزار و ۴۶۴ تن (بدون تغییر) آهن اسفنجی تولید کردند. در چهار ماهه نخست سال ۹۹، فولاد سبزوار ۲۳۱ هزار و ۲۷۷ تن (رشد یک درصدی)، فولاد شادگان ۲۵۰ هزار و ۳۹۹ تن (رشد ۳۴ درصدی)، صبافولاد ۹ هزار و ۸۵ تن (افت سه درصدی)، صبافولاد (بریکت گرم) ۲۲۶ هزار و ۴۱۲ تن تولید (رشد ۱۰۵ درصدی)، فولاد نی ریز ۲۵۳ هزار و ۴۷۸ تن تولید (رشد ۱۰ درصدی)، آهن و فولاد ارفع ۲۶۵ هزار و ۴۷۶ تن (رشد یک درصدی)، آهن و فولاد گل گهر (طرح گوهر) ۵۱۰ هزار و ۳۲۰ تن (رشد ۱۵ درصدی)، همچنین آهن و فولاد گل گهر (طرح کوثر) ۵۴۱ هزار و ۷۹۷ تن (رشد ۱۰ درصدی) و جهان فولاد سیرجان با ۳۴۵ هزار و ۹۷۷ تن تولید (رشد ۵۲ درصدی) آهن اسفنجی تولید کردند. در این مدت فولاد خراسان ۳۶۹ هزار تن تولید (افت ۲۱ درصدی)، فولاد خراسان (بریکت گرم) دو هزار و ۱۵۳ تن و فولاد میانه ۲۷۵ هزار و ۸۹۱ تن (رشد ۷۶ درصدی) به ثبت رساندند. ** آمار تیر ماه دو میلیون و ۳۶۹ هزار و ۴۴۷ تن از مجموع آهن اسفنجی تولید شده مربوط به آمار تیر ماه این شرکت هاست که در همسنجی با پارسال رشد ۶ درصدی نشان می دهد.