خبرطلایی: دیدار مدیر منطقه استان یزد بانک ایران زمین و مدیرعامل شرکت فولاد آبتین

خبرطلایی: دیدار مدیر منطقه استان یزد بانک ایران زمین و مدیرعامل شرکت فولاد آبتین : عنوان 
1399/05/27 : تاریخ انتشار
ابوالفضل پورحسنی مدیر منطقه استان یزد بانک ایران زمین، در راستای حمایت از تولید داخلی و ارائه خدمات به شرکتهای تولیدی با مدیرعامل شرکت فولاد آبتین دیدار کرد. به گزارش خبرطلایی به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، در این دیدار زارع مدیرعامل شرکت فولاد آبتین در خصوص این شرکت افزود: شرکت فولاد آبتین از سال۱۳۸۹در زمینه ارائه خدمات بهره برداری، نگهداری از تجهیزات، طراحی و مهندسی در زمینه صنایع فولاد فعالیت دارد و در حال حاضر در استان یزد در شهرستانهای ابرکوه و اردکان با بیش از ۹۰۰ نفر پرسنل مشغول به کار است. در ادامه پورحسنی مدیر استان یزد به بیان خدمات بانک و ارائه راه های همکاری با شرکت مذکور پرداخت. در پایان این جلسه طرفین بر گسترش همکاری های فی مابین تاکید کردند.