اقتصادبازار: چابکسازی ناحیۀ فولادسازی و ریخته گری مداوم

اقتصادبازار: چابکسازی ناحیۀ فولادسازی و ریخته گری مداوم : عنوان 
1399/05/28 : تاریخ انتشار
مدیریت شرکت فولاد مبارکه در راستای تعهد به مسئولیت‌های اجتماعی، با همکاری ادارۀ کل برق منطقه‌ای اصفهان در یک برنامۀ منسجم، تعمیرات اساسی ناحیۀ فولادسازی و ریخته‌گری مداوم را در گرم‌ترین ایام فصل تابستان اجرا کرد تا از این طریق در زمان پیک بار شبکۀ سراسری برق، شهروندان عزیز با مشکل کمبود یا خاموشی برق مواجه نشوند. مدیر ناحیۀ فولادسازی و ریخته‌گری مداوم فولاد مبارکه ضمن اعلام این خبر افزود: مدیریت شرکت تصمیم گرفت جهت حفظ آماده‌به‌کاری تجهیزات، این محدودیت را به فرصتی باارزش تبدیل کند.