معدن24: نرخ هاى جدید سنگ آهن و فولاد در چین

معدن24: نرخ هاى جدید سنگ آهن و فولاد در چین : عنوان 
1399/06/01 : تاریخ انتشار
قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد در چین در روجمعه با 1.75دلار کاهش 126.75دلار معامله شد. به گزارش معدن ۲۴،قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد با 1.75 دلار کاهش 126.75دلارمعامله شد. سنگ آهن عیار ۶۵ درصد با1.75دلار کاهش 135دلارمعامله شد. شمش فولاد درچین 0.53دلار کاهش 501.55دلار معامله شد. شمش روی با 16.50دلار کاهش2450دلار قیمت خورد. زغال‌سنگ بدون افزایش با 98.75دلار معامله شد.