معدن24: بالاترین رکورد تولید کنسانتره آهن در چادرملو

معدن24: بالاترین رکورد تولید کنسانتره آهن در چادرملو : عنوان 
1399/06/01 : تاریخ انتشار
مدیرعامل مجتمع معدنی چادرملو: رکورد تولید کنسانتره آهن در چادر ملو شکسته شد. فقیه زاده اظهار داشت: تولید کنسانتره سنگ آهن در پنج خط تولید مجتمع معدنی چادرملو از مرز ۱ میلیون و ۵۳ هزار تن گذشت. وی گفت: بالاترین رکورد تولید کنسانتره مربوط به تیرماه سال ۱۳۹۱ به میزان ۱ میلیون و ۴۲ هزار تن بوده است. مدیرعامل مجتمع معدنی چادرملو افزود: کسب این موفقیت ارزشمند همزمان با سال جهش تولید و در سایه الطاف خداوند متعال و پشتکار و تلاش مدیران، کارکنان و کارگران سخت کوش فنی و ستادی در خانواده بزرگ چادرملو، با کاهش ساعات توقف ماهانه، افزایش راندمان تولید و انگیزه بخشی مدیریت، بمنظور تلاش بیشتر محقق شده است.