ایسنا: آتش سوزی کارخانه فولاد در شهرک شکوهیه قم

ایسنا: آتش سوزی کارخانه فولاد در شهرک شکوهیه قم : عنوان 
1399/06/04 : تاریخ انتشار
آتش سوزی کارخانه فولاد جم در شهرک صنعتی شکوهیه با حضور ۶ دستگاه خودرو عملیاتی سنگین به همراه تانکر های آب رسانی و ۴۰ آتش نشان در مدت ۲ ساعت اطفاء شد. در این آتش سوزی که از مخازن ۸ هزار لیتری گازوئیل آغاز شده و به برج این کارخانه سرایت کرده بود هیچ کارگر یا نیروی آتش نشان دچار حادثه و مصدومیت نشد.