یزدفردا: اشخاص با اهلیت درراه اندازی فولاد میبد مشخص می‌شوند

یزدفردا: اشخاص با اهلیت درراه اندازی فولاد میبد مشخص می‌شوند : عنوان 
1399/06/15 : تاریخ انتشار
به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، حسین فلاح گفت: این جلسه خروجی خوبی داشت و قرار شد ظرف یک ماه آینده با سهامدار اصلی شرکت فولاد مذاکرات انجام شود و شرکت‌ها و اشخاصی که برای راه‌اندازی فولاد اهلیت دارند پس از ارزیابی از طرف استانداری به ریاست جمهوری اعلام شود. فلاح بابیان اینکه سهامدار عمده فولاد شخصی بنام ریخته گران است که باید تمایل داشته باشد سهامش را به شخص ثالث واگذار کند، افزود: درصورتی‌که این اتفاق بیافتد روند مناسب‌تری برای استارت اولیه فولاد شکل می‌گیرد. فرماندارمیبد با قدردانی از رئیس دادگستری استان، اداره کل اطلاعات، معاون امور اقتصادی استاندار و مدیرکل اداره صمت استان، گفت: راه‌اندازی فولاد ازاین‌جهت که یک شرکت خصوصی است که سهام عمده آن دست گروه خاصی است یک پرونده پیچیده‌ای است اما با وارد شدن دستگاه‌های حاکمیتی قضا و ریاست جمهوری اتفاقات خوبی برای فولاد خواهد افتاد. حسین فلاح خاطرنشان کرد:3 هزار سهم فولاد که چیزی حدود 20 درصد سهام فولاد است مال مردم است؛ درحالی‌که عمده سهام در اختیار یک یا دو نفر است. وی گفت: با نگاه خوبی که هم دستگاه قضا و دستگاه اجرایی و دولت دارد و با اصل انصاف و نظر کارشناسی روزنه خوبی برای باز شدن گره فولاد میبد و راه‌اندازی آن وجود دارد که ان‌شاءالله امیدواریم به سرانجام برسد.