رسالت: اجرای طرح تحول دیجیتال، ضامن آینده فولاد مبارکه در عرصه رقابت و تجارت جهانی

رسالت: اجرای طرح تحول دیجیتال، ضامن آینده فولاد مبارکه در عرصه رقابت و تجارت جهانی : عنوان 
1399/06/15 : تاریخ انتشار
آیین رونمایی از طرح تحول دیجیتال فولاد مبارکه، روز شنبه چهارم مردادماه، در سالن اجتماعات مرکز تحقیقات این شرکت با حضور دکتر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات، دکتر انصاری عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات، مهندس عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه، مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت ایریسا و جمعی از معاونان و مدیران فولاد مبارکه با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد.اجرای طرح تحول دیجیتال برای فولاد مبارکه، یک طرح فانتزی نیست، بلکه یک الزام و ضمانت آینده فولاد مبارکه در عرصه رقابت و تجارت جهانی است.مدیرعامل فولاد مبارکه در این آیین با اشاره به اهمیت اجرای این طرح در فولاد مبارکه و به طورکلی صنایع کشور گفت: اجرای طرح تحول دیجیتال برای فولاد مبارکه یک طرح فانتزی نیست، بلکه یک الزام، ضرورت حیاتی و ضمانت آینده فولاد مبارکه در عرصه رقابت جهانی است. ازاین رو این شرکت در زمینه ورود نسل چهارم تکنولوژی به کشور پیشتاز است و به طور قطع پس از اینکه این طرح با موفقیت در شرکت به کارگرفته شد، فولاد مبارکه برای انتقال دانش و تجارب نسل چهارم تکنولوژی و انقلاب صنعتی به سایر صنایع آماده است.حمیدرضا عظیمیان در همین خصوص گفت: اجرای طرح تحول دیجیتال اگرچه به لحاظ ارزش ریالی با پروژه نورد گرم شماره 2 فولاد مبارکه قابل مقایسه نیست؛ اما ازنظر اهمیت و تضمین آینده شرکت، قطعا هزار برابر اولویت و اهمیت بیشتری دارد؛ چرا که در عرصه رقابت جهانی تضمینی برای بقای فولاد مبارکه در این چرخه است.عظیمیان در ادامه خاطرنشان کرد: ما هم اکنون در یک دنیای کاملا رقابتی فعالیت می‌کنیم. سهامداران شرکت انتظار دارند که در این بازار، ضمن حفظ حقوق، سهم ایشان حفظ و بازدهی سرمایه آن‌ها روز به روز افزایش یابد و این امر تنها در صورتی ممکن است که همراه با تحولات صنعتی دنیا، نسل چهارم تکنولوژی و انقلاب صنعتی را در فولاد مبارکه پیاده سازی کنیم.