نصف جهان: تعريف 20 هزار ميليارد تومان پروژه در فولاد مبارکه

نصف جهان: تعريف 20 هزار ميليارد تومان پروژه در فولاد مبارکه : عنوان 
1399/06/15 : تاریخ انتشار
مدير عامل ايميدرو در ديدار با نماينده ولي فقيه و امام جمعه کاشان از تعريف 20 هزار ميليارد تومان در مجموعه فولاد مبارکه خبرداد و گفت: طرح توسعه فولاد اميرکبير کاشان از محل افزايش سرمايه فولاد مبارکه تأمين اعتبار مي‌شود. خداداد غريب پور اظهار کرد: معتقديم با انجام سرمايه گذاري به هدف توليد و اشتغال دست مي‌يابيم و رونق و جهش توليد محقق مي‌شود، در شرکت فولاد مبارکه طي پارسال و امسال، 20 هزار ميليارد تومان طرح تعريف کرده‌ايم. وي با بيان اينکه شرکت فولاد مبارکه به زودي ده هزار ميليارد تومان افزايش سرمايه براي اجراي طرح‌ها مي‌دهد، گفت: طرح توسعه فولاد اميرکبير کاشان، از محل افزايش سرمايه اين شرکت انجام مي‌شود. وي ادامه داد: فولاد مبارکه طرح‌هاي ديگري از جمله در فولاد هرمزگان، سنگان، سفيددشت از محل افزايش سرمايه و سود حاصل از سرمايه‌گذاري در حال اجرا دارد. غريب پور اظهار کرد: ايميدرو گام نخست را درباره جلوگيري از خام فروشي سنگ‌هاي قيمتي با افتتاح بازارچه در اصفهان برداشت. وي ادامه داد: توجه به ظرفيت اين حوزه تاکنون مغفول بوده است. اين در حالي است که با سرمايه گذاري هاي کوچک در اين صنعت مي توان، حجم عظيمي از اشتغال را (500 هزار نفر) در اين حوزه ايجاد کرد.