معدن24: کاهش نرخ سنگ آهن و فولاد در چین

معدن24: کاهش نرخ سنگ آهن و فولاد در چین : عنوان 
1399/06/19 : تاریخ انتشار
قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد در چین در روز سه شنبه با 0.9 دلار کاهش 129 دلار معامله شد. به گزارش معدن ۲۴،قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد با 0.9 دلار کاهش 129 دلار معامله شد. سنگ آهن عیار ۶۵ درصد نیز با همین میزان کاهش 142.2 دلار معامله شد. شمش فولاد درچین با 0.86 دلار کاهش 517.37 دلار معامله شد. شمش روی با 30.5 دلار کاهش 2425.5 دلار قیمت خورد. زغال‌سنگ با 0.5 دلار افزیش 99.75 دلار معامله شد