صداوسیما: کسب رکورد ماهانۀ تولید آهن اسفنجی در ناحیۀ آهن‌سازی فولاد مبارکه

صداوسیما: کسب رکورد ماهانۀ تولید آهن اسفنجی در ناحیۀ آهن‌سازی فولاد مبارکه : عنوان 
1399/06/19 : تاریخ انتشار
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر ناحیۀ آهن‌سازی شرکت فولاد مبارکه اصفهان گفت: در مگامدول‌های احیا مستقیم شهید خرازی هم رکورد تولید 255 هزار و 700 تن به ثبت رسید. داریوش رشیدی گفت : رکورد قبلی تولید آهن اسفنجی را در مجموع واحدهای احیا مستقیم 711 هزار و 500 تن و رکورد پیشین واحد شهید خرازی را 251 هزار و 600 تن در فروردین سال جاری است . وی ،در شرایط سخت مقابله با ویروس کرونا، تأمین سلامت نیروی انسانی و رعایت دستوالعمل ها مقابله با این بیماری را در اولویت دانست و افزود: برنامه‌ریزی حساب‌شده برای تأمین گندلۀ مناسب، کاهش توقفات و افزایش بهره‌وری با پشتیبانی و همکاری کارکنان واحدهای گندله‌سازی، انباشت و برداشت، برنامه‌ریزی و همچنین از همدلی مدیریت و کارکنان به‌عنوان مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در کسب این موفقیت است. وی تاکید کرد ، بیشترین میزان تولید آهن اسفنجی کشور مربوط به فولاد مبارکه است. گروه فولاد مبارکه با بیش از 11 میلیون تن آهن اسفنجی در سال بزرگ‌ترین تولیدکنندۀ آهن اسفنجی در جهان است.