ایراسین: نشانه های بهبود شرایط برای صنعت فولاد جهان

ایراسین: نشانه های بهبود شرایط برای صنعت فولاد جهان : عنوان 
1399/06/31 : تاریخ انتشار
به گزارشگروه ترجمه ایراسین به نقل از hellenicshippingnews، در هفته های اخیر در اغلب کشورهای جهان بویژه کشورهای صنعتی همچون چین و هند شاهد افزایش تقاضا برای فولاد بوده ایم. این امر موجب شده تا شرکت هایی همانند جی اس دبلیو بزرگترین تولید کننده فولاد هند، با 100 درصد ظرفیت خود به تولید فولاد مشغول شود. حاکم شدن این وضعیت در حالیه از ابتدای سال جاری به دلیل تعطیلی های ناشی از کرونا شاهد افت فعالیت های صنعتی بویژه صنعت فولاد بوده ایم می تواند نوید بخش بازگشت روزهای خوب به این صنعت باشد. در همین رابطه صنایع خودروسازی در کشورهایی همچون برزیل، چین و هند برنامه های خود را برای افزایش تولید اعلام کرده اند که با توجه به نقش و کاربرد فولاد در صنعت خودروسازی، افزایش تولید خودرو به معنای افزایش مصرف فولاد خواهد بود.