معدن24: کاهش چشمگیر نرخ سنگ آهن در چین

معدن24: کاهش چشمگیر نرخ سنگ آهن در چین : عنوان 
1399/07/02 : تاریخ انتشار
قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد در چین در روز دوشنبه با 5.20دلار کاهش120.20دلار معامله شد. به گزارش معدن ۲۴،قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد با 5.20 دلار کاهش 120.20دلارمعامله شد. سنگ آهن عیار ۶۵ درصد با 5.20دلار کاهش 131دلارمعامله شد. شمش فولاد درچین 7.64دلار کاهش 501.25دلار معامله شد. شمش روی با 29.50دلار کاهش 2482.50دلار قیمت خورد. زغال‌سنگ بدون تغییر با121.50دلار معامله شد.