بولتن نیوز: شرکت فولاد هرمزگان فاتح قله های افتخار ثبت رکورد ماهیانه تولید در سال جهش تولید

بولتن نیوز: شرکت فولاد هرمزگان فاتح قله های افتخار ثبت رکورد ماهیانه تولید در سال جهش تولید : عنوان 
1399/07/02 : تاریخ انتشار
در آغاز هفته دفاع مقدس ، و در سال جهش تولید با یاری خداوند متعال و تلاش رزمندگان جبهه تولید و فولادمردان فولاد هرمزگان ، رکورد تولید ماهیانه در شهریور ۹۹ به میزان ۱۳۷،۳۹۱ تن محقق شد. به گزارش بولتن نیوز، رکورد ماهیانه قبلی در خرداد ۹۷ و به میزان۱۳۵،۶۹۹ تن محقق شده بود. این موفقیت را به مدیریت، کارکنان و کلیه شرکای کسب و کار شرکت فولاد هرمزگان تبریک عرض می نماییم.