ایمیدرو: هرمزگان قطب دوم فولاد کشور خواهد شد

ایمیدرو: هرمزگان قطب دوم فولاد کشور خواهد شد : عنوان 
1399/07/06 : تاریخ انتشار
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، فرزاد ارزانی مدیرعامل فولاد هرمزگان گفت: با توجه به وجود زیرساخت های مطمئن، مجاورت با آب های نیلگون خلیج فارس و نبود مشکل آب در استان هرمزگان، می توان در منطقه ویژه اقتصادی و صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس حداقل 10 میلیون تن فولاد تولید کرد. ارزانی با اشاره به تاثیر این رویداد بر توسعه پایدار منطقه گفت: در حال حاضر 4 میلیون تن فولاد در منطقه ویژه تولید می شود و برای تحقق تولید 10 میلیون تن فولاد، نیاز است بین 6 الی 7 میلیون تن به ظرفیت تولید فولاد در استان اضافه شود و به این ترتیب استان هرمزگان به دومین قطب صنعت فولاد کشور تبدیل خواهد شد . حمایت دولت لازمه تحقق طرح های توسعه ای ارزانی با اشاره به برنامه های توسعه ای فولاد هرمزگان از جمله افزایش تولید در زیر سقف 1،5 به ۲ میلیون تن و ایجاد یک واحد احیاء مستقیم ۹۰۰ هزار تنی و ایجاد یک واحد خط ورق عریض (پلیت میل) به ظرفیت حدود 1،2 میلیون تن در سال، یاری و کمک دولت را در جهت تحقق این طرح ها خواستار شد .