معدن24: ثبات نرخ سنگ آهن با شروع هفته طلایی چین

معدن24: ثبات نرخ سنگ آهن با شروع هفته طلایی چین : عنوان 
1399/07/12 : تاریخ انتشار
معدن24: نرخ هر تن سنگ آهن پس از آنکه بار دیگر به فراتر از 120 دلار تا قبل از شروع تعطیلات یک هفته ای چین افزایش یافت در روز گذشته به همین دلیل با ثبات قیمتی همراه بود. بهای هر تن سنگ آهن 62 درصد بدون تغییر معادل 123.47 دلار ارزیابی شد. هر تن ستگ آهن 58 درصد با ثبات قیمتی 111.76 دلار معامله می شود. عیار 65 درصد هم به همین روال 134.40 دلار نرخ خورده است. گفتنی است به دلیل شروع تعطیلات هفته ی طلایی چین و همچنین جشنواره میانه پاییز این کشور که هر دو در پنجشنبه 1 اکتبر شروع شده اند بازار معاملات این کشور در سکون به سر می برد.