معدن24: پیش بینی سود شرکت آلومینیوم ایران در سال ۹۹

معدن24: پیش بینی سود شرکت آلومینیوم ایران در سال ۹۹ : عنوان 
1399/07/21 : تاریخ انتشار
سهام داران عمده شرکت آلومینیوم ایران: شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت 30درصد شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان 19.5درصد ،شرکت صنایع آلوم رول نوین 10.8درصد ظرفیت فایرا ،175 هزارتن شمش در سال است. نسبت تولید شمش این شرکت به کل شمش کشور 64 درصد است. ۱۵درصد محصول درصد صادراتی میباشد و 85 درصد از طریق بورس کالا فروخته می شود. فایرا در سال گذشته 3838 میلیارد تومان فروش داشته است و همچنین فروش شش ماهه امسال 2954 میلیارد تومان میباشد که نسبت به مدت مشابه خود 77 درصد افزایش فروش را تجربه کرده است. نرخ فایرا با توجه به قیمت جهانی آلومینیوم در بورس لندن(LME)، تایین میشود. نرخ فایرا در بورس کالا از ابتدای سال نزدیک به 100 درصد رشد داشته است. مهمترین ماده اولیه شمش فایرا، آلومینا است.65 درصد آلومینای کشور به صورت وارداتی تامین میشود، به همین دلیل اکثر مواد اولیه فایرا به صورت وارداتی تامین میشود. نرخ آلومینا بین 18 الی 20 درصد قیمت شمش آلومینیوم در LME تعیین میشود. با توجه به نرخ های جهانی آلومینیوم و رویکرد رو به افزایش آن و نیز کاهش نرخ آلومینا وارداتی امسال فایرا نسبت به سال گذشته و افزایش نرخ 100 درصدی شمش های فایرا در بورس کالا و فروش خوب شش ماهه فایرا و نیز طرح های در دست اجرای فایرا که منجر به افزایش تولید فایرا شده است و با فروض نرخ میانگین جهانی آلومینیوم 1750 دلار و نرخ میانگین دلار نیمایی 20 هزار تومان، EPS فایرا برای سال 99 مبلغ 260 تومان پیش بینی می شود.