معدن24: رشد 8 درصدی تولید آهن اسفنجی در نیمه نخست امسال

معدن24: رشد 8 درصدی تولید آهن اسفنجی در نیمه نخست امسال : عنوان 
1399/07/21 : تاریخ انتشار
بررسی آمار شرکت های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی حاکی از تولید 15 میلیون و 568 هزار و 69 تن آهن اسفنجی از ابتدای امسال تا پایان شهریور ماه و رشد هشت درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه پارسال است. به گزارش روز یکشنبه سایت خبری- تحلیلی معدن 24، در این مدت فولاد مبارکه با سه میلیون و 892 هزار و 708 تن تولید و رشد هشت درصدی در مقایسه با 6 ماهه سال گذشته، بهترین عملکرد را داشت و پس از آن فولاد خوزستان با دو میلیون و 225 هزار و 413 تن تولید (رشد 12 درصدی) و چادرملو با 832 هزار و 355 تن (رشد 10 درصدی) در مکان های دوم و سوم قرار گرفتند. ** فولاد بافت، شاگرد اول رشد تولید در مدت یاد شده فولاد بافت با 375 هزار و 726 تن تولید و رشد 104 درصدی، بهترین رشد را در میان شرکت ها در تولید آهن اسفنجی در هم‌سنجی با پارسال ثبت کرد. برپایه این گزارش، در 6 ماهه امسال فولاد هرمزگان با 846 هزار و 705 تن تولید (رشد 3 درصدی )، فولاد سفید دشت 399 هزار و 428 تن (رشد 13 درصدی)، سبا 681 هزار و 705 تن (رشد 16 درصدی)، فولاد کاوه جنوب 828 هزار و 561 تن (رشد 9 درصدی)، میدکو 318 هزار و 372 تن (افت 11 درصدی) و آهن و فولاد غدیر 251 هزار و 464 تن (افت 33 درصدی) آهن اسفنجی تولید کردند. در 6 ماهه نخست سال 99، فولاد سبزوار 369 هزار و 794 تن (رشد یک درصدی)، فولاد شادگان 370 هزار و 824 تن (رشد 21 درصدی)، صبا فولاد 12 هزار و 407 تن (افت 55 درصدی)، صبافولاد (بریکت گرم) 382 هزار و 672 تن تولید (رشد 62 درصدی)، فولاد نی ریز 405 هزار و 151 تن تولید (رشد 22 درصدی)، آهن و فولاد ارفع 416 هزار و 766 تن (رشد 10 درصدی)، آهن و فولاد گل گهر (طرح گوهر) 730 هزار و 940 تن (رشد پنج درصدی)، همچنین آهن و فولاد گل گهر (طرح کوثر) 682 هزار و 471 تن (افت 10 درصدی) و جهان فولاد سیرجان با 516 هزار و 899 تن تولید (رشد 31 درصدی) آهن اسفنجی تولید کردند. در این مدت فولاد خراسان 614 هزار و 525 تن تولید (افت 15 درصدی)، فولاد خراسان (بریکت گرم) 6 هزار و 230 تن و فولاد میانه 424 هزار و 966 تن (رشد 51 درصدی) به ثبت رساندند. ** رشد 12 درصدی آمار شهریور ماه دو میلیون و 681 هزار و 177 تن از مجموع آهن اسفنجی تولید شده مربوط به آمار شهریور ماه این شرکت‌هاست که در هم‌سنجی با پارسال رشد 12 درصدی نشان می دهد.