اخبارفولاد: تولید شمش فولاد کشور از مرز ۱۴ میلیون تن گذشت

اخبارفولاد: تولید شمش فولاد کشور از مرز ۱۴ میلیون تن گذشت : عنوان 
1399/07/29 : تاریخ انتشار
به گزارش اخبار فولاد، داده‌های انجمن تولیدکنندگان فولاد نشان می‌دهد، شرکت های فولادساز کشور از ابتدای فروردین تا پایان شهریور، ۱۴ میلیون و ۳۹۲ هزار تن شمش فولاد (بیلت، بلوم و اسلب) تولید کردند که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته، (۱۳ میلیون و ۸۹ هزار تن)، ۱۰ درصد افزایش نشان می دهد. همچنین میزان تولید محصولات فولادی (تیرآهن، میلگرد، نبشی، ناودانی، انواع ورق و غیره) طی ۶ ماهه نخست امسال، ۱۱میلیون‌و۳‌هزار تن بود که نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته (۱۰میلیون و۱۷۳ هزار تن)، حاکی از افزایش ۸ درصدی این محصول است. میزان تولید آهن اسفنجی ۶ ماهه امسال، ۱۵میلیون‌و۵۶۲‌هزار تن بود که در مقایسه با رقم تولید شده در مدت مشابه سال گذشته (۱۴میلیون‌‌و۱۸۵‌هزار تن)، ۱۰درصد افزایش نشان می‌دهد.