برنا: کسب چهار گواهینامه جدید استانداردهای مدیریتی در شرکت فولاد هرمزگان

برنا: کسب چهار گواهینامه جدید استانداردهای مدیریتی در شرکت فولاد هرمزگان : عنوان 
1399/07/29 : تاریخ انتشار
به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،مرضیه حمیدی مدیر مهندسی صنایع شرکت فولاد هرمزگان در تشریح این خبر گفت : ممیزی شخص ثالث استانداردهای مدیریتی فولاد هرمزگان با محوریت مهندسی صنایع و مشارکت کلیه واحدهای سازمانی توسط 8 نفر از ممیزان شرکت SGS در قالب دو تیم شش و دو نفره به صورت وبینار برگزار گردید. وی اقدامات صورت گرفته در این دوره ممیزی را شامل موارد ذیل دانست: ممیزی مرحله دوم صدور گواهینامه استانداردهای مدیریت زیست محیطی (ISO 14001:2015) ، ایمنی و بهداشت حرفه ای (ISO 45001:2018)، راهنمایی برای رسیدگی به شکایات مشتری (ISO 10002:2018) و راهنمایی برای پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان (ISO 10004:2018) ممیزی مراقبتی استاندارد مدیریت انرژی (ISO 50001:2018) ممیزی صدور مجدد گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001:2015) و راهنمایی برای آموزش (ISO 10015:1999) در جلسه اختتامیه ممیزی نیز ، سرممیزان شجاعی و حسینیان به همراه ممیزان گزارشی از یافته های ممیزی شامل عدم انطباقهای جزیی ،مشاهده ،نقاط قوت و زمینه های بهبود ارائه نمودند . مدیر مهندسی صنایع شرکت فولاد هرمزگان ضمن قدردانی از تلاش و مشارکت همکاران و تشکر از ممیزان ، اظهار امیدواری کرد با اجرای اثربخش اقدامات اصلاحی و پروژه های بهبود در خصوص یافته های ممیزی، گام موثری در جهت ارتقای تعالی شرکت فولاد هرمزگان برداشته شود.