بازار: بزرگترین مصرف کنندگان فولاد دنیا چه کشورهایی هستند؟

بازار: بزرگترین مصرف کنندگان فولاد دنیا چه کشورهایی هستند؟ : عنوان 
1399/09/05 : تاریخ انتشار
فولاد دنیا بازاری بسیار مهم و پرتحول است که در سال جاری با چالشهای زیادی روبرو شده است. مانند هر بازار دیگری علاوه بر تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و تصمیم های آنها نیز روی وضعیت بازار بسیار اثرگذار است و تحولات اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا روی این بخش بیش از تولیدکنندگان تاثیر داشت. سوال این است که بزرگترین مصرف کنندگان فولاد دنیا چه کشورهایی هستند و چه انتظاری برای میزان تقاضای فولاد در این کشورها در سال آتی وجود دارد؟ آیا این مصرف کنندگان بزرگ می توانند بازار سال ۲۰۲۱ را هدایت کنند و زمینه را برای رشد قیمتها فراهم کنند یا خیر؟ به گزارش وب سایت ورلد استیل کشورهای چین و هند و امریکا بزرگترین مصرف کنندگان فولاد در دنیا هستند و ژاپن و کره جنوبی در رده چهارم و پنجم تولید قرار دارند. آمار نشان می دهد در سال ۲۰۱۹ تقاضای فولاد در کشور چین ۸.۵ درصد رشد کرده است و در سال ۲۰۲۰ با وجود بحران های ناشی از کرونا و تعطیلی های فعالیتهای اقتصادی بازهم ما شاهد رشد ۸ درصدی تقاضا در این کشور بودیم. نکته مهم این است که پیش بینی ها از عدم افزایش مصرف در سال ۲۰۲۱ خبر می دهد و انتظار می رود شرایط بازار در سال بعد مانند سال ۲۰۲۰ باشد. این وب سایت نوشت: «سال ۲۰۲۰ سال سختی برای اقتصاد دنیا بود. سالی که تمامی بازارها با چالش روبرو شد ولی با وجود تمامی این بحران ها چین توانست سیاستی برای افزایش تقاضا را اجرا کند. حال سال ۲۰۲۱ که همه کشورها در صدد جبران خسارتهای قبلی هستند، چین ثبات نسبی را تجربه می کند.» رکود امسال و صعود سال بعد در بازار هند و آمریکا هند یکی دیگر از کشورهای اثر گذار در بازار فولاد است که هم در زمره تولید کنندگان بزرگ قرار دارد و هم مصرف کننده بزرگی است. آمار نشان می دهد در سال ۲۰۱۹ مصرف فولاد در هند ۶.۱ درصد رشد کرده است ولی موج بالای همه گیری در این کشور در سال جاری باعث شد تا بخش زیادی از صنایع تولیدی و مصرفی تعطیل شود. این سیاست سبب شد تا مصرف فولاد در هند در سال ۲۰۲۰ با کاهش ۲۰.۱ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۹ همراه باشد ولی رشد سریع بازار هم در سال ۲۰۲۱ پیش بینی شده است. طبق گزارش ورلد استیل در سال آتی مصرف فولاد در این کشور پر جمعیت آسیایی ۲۲.۷ درصد رشد خواهد کرد. شرایط امریکا هم کم و بیش مانند هند است. این کشور با بحران بزرگی در نتیجه همه گیری کرونا روبرو شده است. البته امریکا در سال ۲۰۱۹ هم کاهش تقاضا را تجربه کرده بود. در سال ۲۰۱۹ مصرف فولاد در امریکا با کاهش ۲.۱ درصدی همراه بود و در سال جاری نرخ کاهش تقاضا رشد کرد و از مرز ۱۵.۸ درصد فراتر رفت. انتظار می رود در سال آتی ما شاهد افزایش ۶.۶ درصدی تقاضای فولاد باشیم. ژاپن و کره جنوبی با وجود اینکه موفقیت زیادی در کنترل بحران کرونا داشتند ولی در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ افت مصرف فولاد را تجربه کردند. در سال ۲۰۱۹ مصرف فولاد در ژاپن ۳.۴ درصد و در کره جنوبی ۰.۸۹ درصد تنزل یافت و در سال ۲۰۲۰ هم این دور کشور به ترتیب کاهش ۱۹.۶ درصدی مصرف و ۸.۲ درصدی مصرف را شاهد بودند ولی پیش بینی می شود در سال بعد رشد را تجربه کنند. نرخ رشد مصرف فولاد در ژاپن در سال ۲۰۲۱ برابر با ۸.۱ درصد و در کره جنوبی برابر با ۳.۸ درصد پیش بینی شده است ولی با این رشد هم نمی توان خسارتهای ناشی از افت مصرف در سالهای گذشته را به طور کامل جبران کرد. دیگر مصرف کنندگان بزرگ فولاد کدامند؟ از دیگر تولید کنندگان بزرگ فولاد در این فهرست می توان به کشورهای روسیه، آلمان، ترکیه، ایتالیا و مکزیک اشاره کرد که به ترتیب جایگاه ششم تا دهم این فهرست را دارند. تمامی این کشورها به استثنای روسیه در سال ۲۰۱۹ شاهد افت مصرف بودند. در سال ۲۰۲۰ تمامی کشورها به جز ترکیه افت مصرف را تجربه کردند و انتظار می رود در سال ۲۰۲۱ همه شاهد افزایش تقاضا و مصرف باشند. آمارها نشان می دهد ترکیه در سال ۲۰۲۰ رشد ۱۰ درصدی تقاضا را شاهد بود و در سال بعد هم افزایش ۱۱.۹ درصدی مصرف را تجربه خواهد کرد. در سال گذشته روسیه شاهد رشد ۵.۵ درصدی میزان تقاضا بودولی همه گیری کرونا سبب شد تا میزان تقاضای فولاد در این کشور در سال ۲۰۲۰ ۸.۵ درصد کاهش یابد. انتظار می رود در خوش بینانه ترین حالت روسیه رشد ۵ درصدی میزان مصرف را در سال ۲۰۲۱ تجربه کند که حتی جبران کاهش میزان مصرف در سال جاری را نیز نخواهد کرد. کشورهای آلمان و ایتالیا که از کشورهای اروپایی مهم هستند و بیشترین آسیب را در جریان همه گیری کرونا متحمل شدند، در سال ۲۰۲۰ به ترتیب شاهد کاهش ۱۵.۳ درصدی و ۲۱.۵ درصدی میزان مصرف بودند. البته این دو کشور در سال ۲۰۱۹ و حتی قبل از همه گیری کرونا هم افت تقاضا را تجربه کرده بودند ولی در سال جاری وضعیت صنعت فولاد در این کشورها بسیار بحرانی بود. هر دو کشور انتظار افزایش مصرف فولاد در سال بعد را دارند.