تیتر20: حمایت شرکت فولادمبارکه از شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد

تیتر20: حمایت شرکت فولادمبارکه از شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد : عنوان 
1399/09/05 : تاریخ انتشار
به گزارش تیتربرتر به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه؛ حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه اعلام کرد: با عنایت به مسئولیت مهم و حساس دولت در تنظیم بازار، این شرکت موظف است دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره و از جمله شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد را دقیقا ‌اجرا نموده و امیدواریم با همراهی و مساعدت همه دست اندرکاران خانواده فولاد شاهد آرامش بازار و تأمین حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باشیم. بدیهی است مسئولین محترم وزارت ذی ربط نیز با آغوش باز از نظرات کارشناسی صاحبنظران بخش فولاد استقبال خواهند نمود.