میزان: رشد ۷.۶ درصدی تولید فولاد خام در ۱۱ ماهه سال ۹۹

میزان: رشد ۷.۶ درصدی تولید فولاد خام در ۱۱ ماهه سال ۹۹ : عنوان 
1400/01/15 : تاریخ انتشار
بنا به اعلام شاتا، داده‌های آماری وزارت صنعت، معدن وتجارت حاکی از آن است که تولید محصولات فولادی، فولاد خام، کاتد مس، شمش آلومینیوم، کنسانتره زغالسنگ، ظروف شیشه‌ای، شیشه جام و سیمان در ۱۱ ماهه سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸ افزایش داشته است. بیشترین میزان افزایش عملکرد در دوره مورد بررسی مربوط به شمش آلومینیوم (خالص) با رقم ۵۱.۲ درصد و کمترین بازدهی نیز در بخش کنسانتره ذغالسنگ با ۰.۵ درصد ثبت شد. تولید فولاد خام و رشد ۷.۶ درصدی تولید تولید فولاد خام در دوره این گزارش رقم ۲۶ میلیون و ۸۸ هزار تن را نشان می‌دهد که نسبت به ۲۴ میلیون و ۲۳۴ هزار و ۸۰۰ تن عملکرد ۱۱ ماهه سال ۹۸ افزایش ۷.۶ درصدی دارد. بیش از ۲۲ میلیون تن تولیدات فولادی میزان تولیدات فولادی نیز در ۱۱ ماهه سال گذشته، رقم ۲۲ میلیون و ۹۱۴ هزار و ۸۰۰ تُن را نشان می‌دهد که در مقایسه با ۲۱ میلیون و ۴۲۱ هزار و ۱۰۰ تن عملکرد ۱۱ ماهه سال ۹۸ افزایش بازدهی ۷ درصد دارد. رشد ۵۴ درصدی شمش آلومینیوم بررسی آمار عملکرد در ارتباط با کالا‌های منتخب معدنی گویای آن است که تولید شمش آلومینیوم در ۱۱ ماهه سال ۹۹، با رشد ۵۴ درصدی روبرو بوده است که بالاترین بازدهی در دوره مورد بررسی را دارد. رشد ۱۲.۷ درصدی تولید سیمان تولید سیمان در دوره این گزارش به رقم ۶۲ میلیون و ۸۸۶ هزار و ۱۰۰ تن رسید و در مقایسه با دوره مشابه سال ۹۸ که ۵۵ میلیون و ۹۱۶ هزار و ۱۰۰ تن بود، افزایش ۱۲.۵ درصدی را نشان می‌دهد. رشد تولید ۱۶.۷ درصدی کاتد مس در حوزه کاتد مس نیز رشد تولید ۱۶.۷ درصدی به دست آمد همچنین در زمینه تولید شیشه جام نیز در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن افزایش تولید ۲.۴ درصدی را در این بخش شاهد بودیم. لازم به توضیح است علت اختلاف در مقادیر تولید بعضی از محصولات منتخب در این گزارش و گزارش‌های منتشر شده قبلی، افزایش جامعه آماری واحد‌های منتخب می‌باشد.