معدن24: تولید بیش از 2.2 میلیون تنی ذوب آهن در سال 99

معدن24: تولید بیش از 2.2 میلیون تنی ذوب آهن در سال 99 : عنوان 
1400/01/15 : تاریخ انتشار
بررسی آمارهای منتشره سامانه کدال حاکی از تولید 2 میلیون و 246 هزار و 417 تن انواع محصول داخلی و صادراتی از سوی شرکت ذوب آهن در سال 99 است. به گزارش روز شنبه سایت خبری- تحلیلی معدن 24، یک میلیون و 303 هزار و 359 تن انواع محصولات داخلی در این مدت در ذوب آهن تولید شد. در این مدت ذوب آهنی ها موفق به تولید 741 هزار و 332 تن تیرآهن، 354 هزار و 438 تن میلگرد و 122 هزار و 143 تن شمش کالایی برای بازار داخلی شدند. همچنین در سالی که گذشت 11 هزار و 607 تن کلاف، 58 هزار و 869 تن ریل و 14 هزار و 970 تن سایر محصولات (نبشی، چهارگوش، ناودانی و غیره) برای فروش در بازار داخلی در این شرکت تولید شد. ** تولیدات صادراتی در سال 99 همچنین 943 هزار و 58 تن محصول از سوی این شرکت برای بازارهای صادراتی تولید شد که شامل 75 هزار و 873 تن تیرآهن، 169 هزار و 949 تن میلگرد، 26 هزار و 514 تن کلاف و 670 هزار و 722 تن شمش کالایی بود. از مجموع تولیدات یاد شده سال گذشته، 175 هزار و 226 تن محصول مربوط به آمار اسفند ماه این شرکت است که شامل 105 هزار و 554 تن محصول برای بازار داخلی و 69 هزار و 672 تن محصول برای بازار صادراتی بود. برپایه آمارهای سامانه کدال، مجموع فروش شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه رقم 200388 میلیارد و 892 میلیون ریال بوده که 83668 میلیارد و 239 میلیون ریال آن درآمدهای صادراتی بوده است.