مفو: شركت فولاد مباركه دارای یكی از توانمندترین مجموعه‌های منابع انسانی است

مفو: شركت فولاد مباركه دارای یكی از توانمندترین مجموعه‌های منابع انسانی است : عنوان 
1400/01/21 : تاریخ انتشار
انسان ارزشمندترین سرمایه یک سازمان بوده و از جنبه‌های متعددی منحصربه‌فرد است. این ارزش به میزانی است که برخی تنها دلیل رشد سازمان‌ها و جوامع را آگاهی روزافزون نسبت به این موضوع و درنتیجه تغییر نگاه مستمر به این سرمایه ارزشمند می‌دانند. بررسی سرنوشت سازمان‌ها نیز مؤید آن است که منابع انسانی در پرتو لطف پروردگار با جلوه‌های مختلفی از خلاقیت، تلاش، زحمت و پایمردی خود موجب بقای شرکت‌های بزرگ و کوچک می‌شوند. درنهایت این انسان‌ها هستند که محصولات را می‌سازند، خدمات را ارائه می‌کنند و به نیاز ذی‌نفعان با زحمات آگاهانه خود پاسخ متناسب می‌دهند، به‌گونه‌ای که بسیاری از بزرگان عرصه مدیریت به این نتیجه رسیده‌اند که برای شکل‌گیری یک سازمان موفق وجود منابع انسانی متخصص و متعهد بر همه‌چیز مقدم است. با بررسی سیر شکل‌گیری نظرات مدیریتی نیز می‌توان به این نتیجه رسید که نگاه به منابع انسانی به‌عنوان منبع اصلی خلق ارزش با پیشرفت دانش بشر در حوزه‌های مختلف فناوری بر نگاه‌های دیگر غلبه یافته است. بر این اساس امروزه توجه به جذب، توسعه، حفظ و نگهداری منابع انسانی نه‌تنها یک امر مهم، بلکه یک ضرورت است و اولین نقش مدیران سازمان نیز مدیریت منابع انسانی است و سایر وظایف بااهمیت آن‌ها در پی این نقش قرار می‌گیرند. به همین دلیل نیز با تلاش عالمانه بزرگان این عرصه، هم‌زمان با آغاز سال، روز 25 فروردین باهدف قدردانی از این سرمایه ارزشمند سازمانی به این نام مزین شده است. شرکت فولاد مبارکه نیز به‌عنوان سازمانی که مفتخر به داشتن یکی از توانمندترین مجموعه‌های منابع انسانی در بین رقبا است، در کنار سایر بزرگان این روز را گرامی می‌دارد. همچنین در کنار بزرگداشت مناسبت‌های نمادینی ازاین‌دست، شرکت در عمل نیز با اهمیت دادن به جذب منابع انسانی شایسته، اهمیت دادن به کرامت، ایمنی، سلامت و کیفیت زندگی کاری و شخصی همکاران، تلاش دارد با برقراری نظام‌های متناسب، به فراهم‌سازی شرایط بهتری برای سرمایه‌های ارزشمند خود کمک نماید. در کنار موارد ذکرشده، شرکت سرمایه‌گذاری مستمری نیز در برقراری امکان توسعه کارکنان و خانواده‌های آنان با هدف ارتقای روزافزون دانش و مهارت‌های شغلی و سایر مهارت‌های موردنیاز مرتبط با زندگی آن‌ها می‌نماید. مجموعه این فعالیت‌ها در کنار تلاش و تعهد منابع انسانی باارزش شرکت است که موجب شده این عزیزان، علاوه بر کسب رکوردهای مختلف در عرصه تولید، از اعضای مؤثر جامعه به شمار آیند و شرکت را در توسعه و اعتلای جامعه نیز یاری نمایند.